Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte obejmują warsztaty oraz konferencje szkoleniowe, w czasie których uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi. Treści podzielone są na trzy bloki tematyczne obejmujące rozwój indywidualny lidera, umiejętności budowania, motywowania i zarządzania zespołami ludzkimi oraz wpływania na rozwój klubu i organizacji.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte skierowane są do osób, klubów czy organizacji, które korzystając z doświadczeń naszych specjalistów pragną doskonalić się w wybranym przez siebie obszarze. Podczas spotkań inspirujemy liderów, by ulepszali i maksymalizowali skuteczność swoich działań. Zapewniamy dostosowane i spersonalizowane podejście w rozwoju.

Consulting

W ramach działań consultingowych nasi specjaliści dokonują oceny działalności organizacji, klubu bądź szkółki piłkarskiej, wskazując kierunki ich rozwoju. Jesteśmy partnerem dla klientów, którzy poszukują wsparcia i inspiracji w zarządzaniu swoim klubem lub biznesem. Wykorzystując doświadczenia z różnych dziedzin sportu i biznesu pomagamy Wam osiągać sukcesy.

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

John Quincy Adams