Strategia
Słowo strategia pochodzi, ze starożytnej Grecji i oznacza sztukę dowodzenia. Dla liderów ważne jest właściwe zrozumienie tego terminu. Liderzy wyznaczają cele do osiągnięcia, budują zespół zdolny do realizacji tych celów, motywują i zarządzają grupą, a w końcowym etapie kontrolują jej poczynania i weryfikują skuteczność przyjętych koncepcji.

Właściwa strategia rozpoczyna się od zdefiniowania celu, który jest jasno określony i co ważne mierzalny. Zanim wizja stanie się celem strategicznym musisz ją skonkretyzować do policzalnego wymiaru. Kiedy już szczegółowo zdefiniujesz cele możesz skupić się na planowaniu. Wielu liderów popełnia błąd przechodząc do działania bez opracowania szczegółowego planu. W ten sposób można jednak pominąć wiele ważnych kroków (etapów). Początkowo należy określić cele pośrednie pozwalające na osiągnięcie celu strategicznego. Dla przykładu- jeśli celem strategicznym w biznesie jest zwiększenie zysków o 10% , to pracowało będzie na to kilka pośrednich czynników tj. marketing, produkcja, serwis i inne. Każdy z tych działów ma swoje pośrednie cele, które również powinny być mierzalne i jasno sprecyzowane.

We wszystkich, nawet najbardziej uproszczonych strategiach znajdują się przynajmniej trzy poziomy celów, których kombinacja przyczynia się do osiągnięcia celu nadrzędnego. Początkowo powinieneś określić cele główne, a następnie przystąpić do tworzenia celów pośrednich. Dla wielu, tak usystematyzowane podejście jest trudne, ale przy odpowiednim planie oszczędza się czas, a osiągnięcie celu strategicznego staje się bardziej prawdopodobne.

5 kroków pomocnych przy tworzeniu strategii:

 1. Gdzie jesteś teraz?
  Zanim zaczniesz planować powinieneś określić aktualną pozycję Twojego zespołu, jego silne i słabe strony, kulturę organizacji w której funkcjonuje oraz jak wypadasz na tle konkurencji.
 2. Co jest ważne?
  Jaka jest Twoja wizja zespołu i kiedy wyobrażasz sobie ją osiągnąć? Np. czy istnieje potrzeba wprowadzenia dużych zmian, czy też zespół posiada mocne fundamenty i należy tylko utrzymać i wzmacniać kierunek rozwoju.
 3. Jak możesz osiągnąć cel?
  Jakie działania pozwolą na rozwiązanie problemów w zespole? Które z problemów powinny być wyeliminowane i w jaki sposób? Które z mocnych stron możesz wzmocnić i w jaki sposób pomożesz zespołowi przejść przez zmiany?
 4. Kto, co i kiedy?
  Jak zarządzać zasobami (czas, talent, pieniądze), by rozwiązać priorytetowe problemy i osiągnąć zakładane cele? Kto z Twoich współpracowników pomoże Tobie wprowadzać zmiany i przekazywać wizje? Na które z nowych technologii i badań Ciebie stać i jak jeszcze możesz wesprzeć swój plan niezależnie od budżetu.
 5. Ocena i analiza
  Kiedy realizacja Twojej wizji nabierze rozpędu, nie pozwól żeby się zatrzymała. Regularnie przeglądaj swoją strategię i analizuj proces jej realizacji, oceniaj postępy i koryguj działania jeżeli jest to potrzebne.

Planowanie działania
Jeremy Snape zdefiniował przejście od strategii do działania.
Nasza zdolność do kontroli wyników ( wierzchołek piramidy) jest ograniczona, a skupianie się nad tym może przyczynić się do wystąpienia obawy przed porażką czy stresu. Schodząc w dół piramidy widzimy kolejne etapy, jakie muszą być zrealizowane, by osiągnąć cel strategiczny. Piramida pokazuje jak poprzez nasze działania realizować plany.

Obrazek strategia-1

Outperformer

Na podstawie artykułu:
Strategy and goals Richarda Nugenta- TwentyOne Lidership
z „The Leadership Guide” wydanego przez
League Managers Association

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

John Quincy Adams